Записване


  • Записване за участие на BG CUP става чрез формуляр. Формулярът може да се попълни директно онлайн в уеббраузъра или първо да се свали на локалния диск.
  • На фомуляра се намира информация за таксата за участие, както и банковите данни за превод.
  • При попълване на формуляра е важно номерата на състезателите да отговарят на номерата на футболните екипи. За определяне на индивидуалните награди (най-добър вратар и най-добър голмайстор) турнирната комисия се ръководи по зададените номера.
  • Моля, изпратете попълнения формуляр по имейл. Записването е валидно само след успешен банков превод.
  • Краен срок за записване: 04.06.2017.
Формуляр за записване в pdf-файл